Hvordan man bestemmer dybderens dybde?

2021-07-14

Hvis det er generel teknisk uddybning, afhænger det af, hvilket tværsnitsareal det ermuddermaskinekræver, at du graver. Der skal være dybdedata (eller fås ved beregning) i den; Hvis det er til forbedring af vandkvaliteten, bør uddybningsdybden overvejes ud fra miljøbeskyttelses- og økologiperspektivet. Men under alle omstændigheder er vi nødt til at gøre noget indledende arbejde, såsom at indsamle søjlesediment, lagdelt analyse af forurenende stoffer (såsom nitrogen og fosfor) og derefter lagdelt analyse af tungmetalindhold,muddermaskineat udføre et økologisk farerisikoindeks for tungmetaller. Detmuddermaskinekan groft bestemme uddybningsdybden ved at tegne den lodrette kurve for disse indholds- og indeksværdier og kombinere med baggrundsværdien af ​​området. Naturligvis bør vi også overveje frigivelse af noget sediment.