Opmudringens vigtigste opmudringsopgaver

2021-07-14

De vigtigste udgravningsopgaver for20-tommers sugemaskineer som følgende:

20-tommers sugemaskine is a kind of waterway dredging equipment which can carry out all kinds of waterway improvement

1. Udmudring af kajer og vandveje, udmudring af kajer og akkumuleret silt og undersøisk, udmudring af vandveje for at gøre det lettere for skibe.


2. Udgravning kan udgrave nye kanaler, udforske nye vandveje og kanaler og åbne nye vandveje.


3. For at udvide og uddybe den eksisterende vandvej kan uddybning bruges til at regulere den eksisterende vandvej, udvide bredden og øge dybden.

4. Landgenvinding kan bruges til at fremstille jord. Genvinding afhænger af opmudringsfunktionen.