Funktion af fræser til sugning

2021-06-21

1. Sandgravning og sandpumpning: Brug sandpumpe til at pumpe sand til den midterste kabine, og brug vandpistol til at vaske sand for hurtigt at pumpe sand til den midterste kabine. Før båden til land, når den er fuldt lastet.


2. Udgravning: sandopsugningsmaskiner bruges hovedsagelig til udgravning af nydesignet flod (eller vandveje), udgravning af havnebassin og omdrejningsområde til opførelse af ny havn og udgravning af grundgrop og omdirigeringskanal for vandbevarelse projekt.

3. Hydraulisk genvinding: det henviser til anvendelse af mudder, der udledes af sandpumpemaskine for at hæve det lavtliggende område og strandområdet, der ikke kan bruges til brugbart land; Eller tag sedimentet i flodlejet for at genopfylde og forstærke flodbredden, bygge Zhuangtai og anden grundlæggende genopfyldning.

4. Ekstraktion af jernpulver: det kan pumpe sand fra 0-30 meter under vand og udtrække jernpulver. Sandmuddermaskiner kan også bryde mudderlaget og udtrække jern fra dybe søer, hvilket menes at mange mennesker aldrig har hørt om.

5. I dag bruges sandmuddermaskiner også til forbedring af udseende i byer, almindelig udstyrskonstruktion, miljømæssig vedligeholdelse og flodmudring, sø- og reservoirudmudring, regenerering, havne- og kajrensning, sandpumpning og andre formål.